Знаете ли че, Арабите имат значителен принос в развитието на цивилизацията?

22 02 2021 г.

Знаете ли че:
Арабите имат значителен принос в развитието на цивилизацията.
Арабите усвояват ученията на предишните цивилизации. Те превеждат научни трудове от древността, които по-късно от арабски са преведени на турски, иврит и латински и така достигат до Запада.
Именно благодарение на арабските учени и мислители, Западът се запознава с ученията на Аристотел.
Алгебрата има арабски корени. Тя е плод на усилията на персийския учен Мохамед ал-Хурезми, който я развива в забележителния си труд „Кратка книга за смятането с приведение и двустранно отнемане“, откъдето произлиза и терминът алгебра.
В областта на физиката най-сериозен отпечатък оставя Ибн ал-Хайтам и неговата „Книга за оптиката“ (1021 г.). Арабите са познавали звездите.По-важно обаче е арабското изобретение астролабия – усъвършенстван модел на гръцки прототип, който по-късно широко навлиза и в цяла Европа.
Изобретението служело за определяне на местоположението на корабите в морето чрез наблюдение на звездите.
Арабските лекари правят големи открития в областта на анатомията, болестите, дезинфекцията – започват да използват алкохола като дезинфектант, въпреки че консумацията му е забранена.
Освен това арабските лекари имат и друг принос – те разграничават едрата от дребната шарка. Химията също се развива. Джабир ибн Хайян открива и разработва много химични процеси като дестилацията например. По-късно те са разпространени и в Европа.
Всички новини

Дубай