Оферти Австрия

А̀встрия, официално Репу̀блика А̀встрия (на немски: Republik Österreich или само Österreich Loudspeaker.svg['øːstɐˌraɪç]) е вътрешноконтинентална страна, разположена в Централна Европа. Австрия граничи с Лихтенщайн и Швейцария на запад, Италия и Словения на юг, Словакия и Унгария на изток, Германия и Чехия на север. Към 1 януари 2011 г. населението на страната надхвърля 8,4 милиона, от които австрийците са 7,5 милиона. Официалният език в страната е австрийският стандарт на немския език, а други малцинствени езици с частичен официален статут са хърватският, словенският и унгарският.

Площта на страната е 83 872 km², а климатът е умереноконтинентален в ниските части и алпийски – във високите. Релефът е предимно планински, като едва 32% от територията на страната са под 500 метра надморска височина. Съществена част от Алпийската планинска верига е разположена в Австрия, а най-високият връх е Гросглокнер в Източните Алпи.

Австрия е 12-ата най-богата страна в света, от гледна точка на номиналния брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението. Тя се отличава с висок стандарт на живот и социално ориентирана пазарна икономика, която до 90-те години на XX век до голяма степен е държавна.

Туризмът е основен стълб на австрийската икономика. Австрия е планинска страна с един от най-големите природни резервати в централна Европа. 5.8% от всички работни места (служители) са в сектора на настаняването и гастрономията. Включително заетостта на фирми и съоръжения за свободното време, всяка шеста работа в Австрия се осигурява от туризъм.

Богатото културно наследство на Австрия е ценено по целия свят. Внушителни паметници на културата са катедралата „Свети Стефан“, дворецът Шонбрун, императорският дворец във Виена и много други. Световноизвестните композитори, хорове, оркестри са като посланици на страната по света.